2747041135 Γκούρα, Μοσιά, Κορινθίας kordali365@gmail.com